SLUŽBY

Spolupráce při organizování soutěží nebo výběrových řízení

Unie grafického designu nabízí pomoc při organizaci výběrového řízení (tendru) nebo veřejné soutěže na logo a vizuální styl pro firmy nebo státní organizace a samosprávu (např. města).

Možná spolupráce se týká těchto bodů:

 1. Prvotní konzultace nad zadáním a formou soutěže nebo tendru (doporučení, zda vyzvat jen několik vybraných kvalitních účastníků ve výběrovém řízení nebo oslovit širokou veřejnost v soutěži, jednokolová nebo dvoukolová soutěž, anonymní nebo neanonymní s osobní prezentací atd.).
 2. V případě vyzvaného výběrového řízení nabízíme doporučení vhodných účastníků (grafiky nebo grafická studia), kteří mají zkušenosti s podobnými projekty, a pomoc při jejich kontaktování.
 3. Spolupráce na konkrétním zadání (obsah, harmonogram, stanovení výše odměn pro vítěze i skicovného pro ostatní účastníky nebo finalisty, obsah přihlášky/výzvy, požadavky/podklady k zadání, licenční smlouvy, smlouvy s účastníky, vzorový obsah grafického manuálu, který následně vypracuje vítěz atd.)
 4. V případě veřejné soutěže nabízíme její propagaci mezi grafickou veřejností (PR, tiskové zprávy atd.) v odborných médiích.
 5. Doporučíme vhodné členy do hodnotitelské komise z řad zkušených odborníků.
  Odměna člena komise činí 5000–6000 Kč za jeden den.
 6. Po úspěšném výběru můžeme vítězné řešení – novou identitu – pomoci odprezentovat veřejnosti formou tiskové zprávy v různých médiích.

Unie grafického designu takto pomohla zorganizovat v posledních letech úspěšně (s jasným a kvalitním výsledkem) řadu soutěží a VŘ na nové logo a vizuální styl pro různé subjekty.

 

 

Veřejné soutěže např. proběhly úspěšně pro:

 1. Český statistický úřad (nejprve na logo úřadu, nedávno i na logo Sčítání lidu, domů a bytů 2021) — článek o soutěži: časopis Font 164, strana 20,
 2. Alšovu jihočeskou galerii,
 3. Botanickou zahradu Praha.

 

 

Vyzvané výběrové řízení (VŘ) jsme zorganizovali pro:

 1. organizaci Skaut (zde byli osloveni jen 3 vybraní grafici / studia),
 2. pro město Plzeň (10 oslovených studií a grafiků),
 3. město Nymburk (5 účastníků) — článek o soutěži: časopis Font 157, strana 22,
 4. pro projekt Osada Baba – zadavatelem bylo hl. město Praha (5 vyzvaných účastníků) — článek o soutěži: časopis Font 161, strana 18,
 5. pro firmu Digiteq Automotive, patřící do skupiny Volswagen Group (5 vyzvaných účastníků),
 6. pro Moravskou filharmonii Olomouc (6 vyzvaných účastníků).

Kontakt:

Ondřej Kafka (e-mail: ondrej.kafka@unie-grafickeho-designu.cz)

 

 

Vypracování odborných analýz

Pro uvedené organizace nabízíme vypracování odborných posudků nebo i rozsáhlejších analýz, kde zhodnotíme stav jejich vizuální komunikace (logo, vizuální styl, vzhled tiskovin nebo webových stránek), navrhneme řešení (redesign, zásadní změna) a postup, jak kvalitní výsledek získat.

Analýza také řeší, jak vizuálně spojit nebo odlišit více subjektů v rámci sdílené identity atd.

Takto jsme již vypracovali desítky materiálů, na základě kterých se dané organizace rozhodovaly, jak v této důležité věci postupovat do budoucna. Například tuto službu využil Jihomoravský kraj, město Plzeň nebo Muzeum hl. města Prahy.

Kontakt:

Ondřej Kafka (e-mail: ondrej.kafka@unie-grafickeho-designu.cz)Zobrazit KLASICKOU verzi