O UNII

Unie grafického designu byla založena v roce 2007 jako sdružení designérů a nadšenců, kterým není lhostejná budoucnost jejich oboru. Propagujeme grafický design a zdravé podmínky spolupráce mezi designéry a jejich klienty. Pomocí přednášek, seminářů a článků v tisku a na internetu se dělíme o své zkušenosti, názory a o informace, aktivně vstupujeme do diskusí o dalším směřování naší profese. Účastníme se debat o oborových výběrových řízeních a veřejných soutěžích a nabízíme pomocnou ruku při jejich organizování, ať už prostřednictvím osvětových článků, nebo přímých konzultací se zadavateli, kteří se na nás obracejí.

Členy UGD jsou designéři, studenti i společnosti podnikající v oboru. Podmínkou přijetí není kvalita porftolia ani dosažené vzdělání, ale živý a soustavný zájem o grafický design a dodržování etického kodexu. Veškerá činnost sdružení je nezisková, financována výhradně z členských příspěvků, zpoplatněny jsou pouze odborné přednášky.

UGD pro členy

Členům Unie nabízíme živou diskusi na interním blogu, přístup k odborně zpracovaným smlouvám, vstup zdarma na semináře, slevy na předplatné odborného tisku a na grafický software, fotografie nebo fonty. V neposlední řadě i možnost navazovat cenné oborové kontakty. Každý řádný člen má možnost zapojit se do činnosti jako autor textů a přednášek, případně každý druhý rok kandidovat do rady UGD či dozorčí komise a přímo se tak podílet na strategii a nejbližší budoucnosti sdružení.

UGD pro veřejnost

Laická veřejnost je nejširší skupinou, na kterou se UGD obrací. Skládá se ze zadavatelů grafických prací (firem a institucí, neziskových organizací, univerzit) a samozřejmě i z té části společnosti, která ze své pozice nezúčastněného diváka sice přímo neovlivňuje dění v grafickém designu, ale všechny jeho projevy jsou nedílnou součástí jejího života. Články na webových stránkách a v tisku přinášejí srozumitelně formulované odpovědi na otázky po smyslu a užitečnosti grafického designu, vypisování a vyhodnocování profesionálních výběrových řízení, korektního zadávání grafických prací, orientaci v problematice tvorby logotypů atd. Každý návštěvník webových stránek UGD se dozví, jak si vybrat grafické studio, jak si pořídit legální fonty nebo jak připravit podklady pro svého designéra. Pro veřejnost jsou otevřeny i naše semináře o designu periodik, knižní grafice, tiskových technologiích, korekturách, právu i mnohých dalších tématech. Od roku 2012 zveřejňujeme semináře zdarma a ve FullHD kvalitě na webu UGD i na svém YouTube kanálu.

UGD pro grafiky

Nečlenům Unie je kromě odborných přednášek určen především tento web, přinášející řadu cenných informací a návodů pro ně i jejich klienty. Navíc grafickým designérům nabízíme možnost přidat se ke komunitě více než stovky studií i jednotlivců, přihlásit se k našemu etickému kodexu a veřejně — pod hlavičkou sdružení — propagovat grafický design.

UGD pro média

Veškeré aktivity orientované ve vztahu k nečlenům probíhají v silném provázání s odbornými i zpravodajskými portály a časopisy. Jedině ve spolupráci s nimi můžeme dosáhnout svého hlavního (a stále ještě vzdáleného) cíle: pozvednutí úrovně grafického designu v České republice prostřednictvím dobře informované laické i odborné veřejnosti a nastolení všestranně prospěšného férového jednání mezi zadavatelem a grafickým studiem.Zobrazit KLASICKOU verzi