FAQ

Koho Unie grafického designu sdružuje?

UGD sdružuje každého, kdo má pocit, že situace grafických designérů v ČR není taková, jaká by být mohla. Nerozlišujeme, zda si člen říká grafik, sazeč, DTP operátor, grafický designér, typograf, webdesignér či kreativec. Společným jmenovatelem je pro nás snaha zlepšit podmínky grafických designérů ve vztahu ke klientům a také nabídnout klientům jasná pravidla pro komunikaci s grafiky.

Je členství v Unii zárukou profesionality?

Členství Unii je garancí zájmu grafika o svůj obor, zájmu se angažovat, vzdělávat a chovat se podle etického kodexu. Členství v Unii není a ani nemůže být zárukou, že portfolio grafika je kvalitní. Toto hodnocení zůstává i nadále na zadavatelích. Členství v Unii je tedy především zárukou profesionálního přístupu.

Jaké jsou hlavní cíle UGD? Čeho chce svým působením dosáhnout?

Posláním Unie je především osvěta. Ta by se měla týkat nejen samotných designérů, ale hlavně firem a laické veřejnosti. Věříme, že pokud bude Unie systematicky apelovat na dodržování určitých standardů, jak zadávat zakázky, jak vyhlašovat soutěže, jak předávat podklady apod., že budou z toho v horizontu několika let těžit všichni, tedy nejen my designéři, ale zejména klienti.

Proti jakým nešvarům se Unie staví?

Chtěli bychom dávat návody a podněty pro výběrová řízení na loga, která reprezentují například naše města nebo zemi. Často jsou nesmyslně finančně ohodnocena a v porotě sedí jen lidé bez zkušeností v grafickém designu. Výsledky bývají tristní (např. ostudné a později rychle stažené logo Prahy 1, logo Olympiády). Také nesouhlasíme s tím, že grafici často dělají finální práci zadarmo (to v jiných oborech neexistuje – obvykle stačí k výběru partnera kalkulace a reference). Dalším problémem je nelegální software. Pokud jedna z firem má oficiální licence drahých grafických programů a druhá ne, vzniká propastný rozdíl v jejich nabídkách a to vše ničí poctivé designéry. Klienti pak mohou vyžadovat s odkazem na podobné praktiky nereálné ceny.

Proč jste založili UGD, když existují spolky jako TypoDesignClub?

TDC je elitní sdružení kvalitních grafiků. Tím, že zastupuje jen malou část designérů, nemá dostatečnou vyjednávací pozici pro boj s některými nešvary, které se na českém trhu grafického designu vyskytují (špatně vypsaná výběrová řízení, práce zadarmo apod.). Unii nelze srovnávat s TDC. UGD je otevřené sdružení, které má v plánu kromě prosazování svých zájmů vyvíjet obecně prospěšnou činnost. Jsme rádi, že se někteří členové TDC rozhodli stát i členy UGD.

Stačí zaplatit a kdokoliv může být v Unii. To rozhodně nezlepší úroveň designu, nemyslíte?

Členství v Unii grafického designu nespočívá v hodnocení kvality grafického designéra po vizuální stránce. Unie negarantuje vizuální kvalitu práce svých členů. Členství vyjadřuje morální postoje členů k trhu grafických prací (zakotveno v Kodexu, který členové schvalují).

Proč sdružujete designéry tiskovin a webdesignéry, když nemají moc společného?

Obě discipliny se liší pouze technickým prostředkem, kterým se zobrazují. Tiskoví designéři i webdesignéři se setkávají s obdobnými problémy a nešvary, a proto vznikla Unie s ambicí pomoci.

Chci vstoupit do Unie. Jaký je členský příspěvěk?

Informace o poplatcích najdete ve Finančním řádu. Stručně lze říci, že řádný člen zaplatí 2000 Kč ročně, student a přidružený člen 300 Kč ročně.

Zajímá mě vztah Unie k dalším profesním sdružením operujícím na poli grafického designu, např. UVU ČR, SBB, AUG-design apod.

Vztah UGD k ostatním sdružením vidíme jako synergický v působení na laickou veřejnost. Spíše než výroční výstavu na propagaci designu od Unie čekejte praktickou příručku pro zadavatele „Jak zacházet s grafickým designem a jak zadat zakázku studiu“. Nechceme být jen pro hrstku vybraných, nechceme rozdávat státní peníze, chceme vytvořit platformu pro všechny, kteří se grafickému designu věnují profesionálně a trápí je řada problémů. S ostatními organizacemi se ale nebráníme spolupracovat.

Může se přihlásit do Unie grafik, který má na počítači nainstalován nelegální software?

Ano. Přihlášením k zásadám Unie by však měl tuto situaci začít napravovat a postupně své softwarové vybavení začít legalizovat. To mu usnadní také speciální ceny pro členy Unie, které nabízejí někteří naši partneři.Zobrazit KLASICKOU verzi