FINANČNÍ ŘÁD A PŘÍSPĚVKY

Unie grafického designu a její členové se řídí následujícím finančním řádem

I. Obecná ustanovení

 1. Pro svou činnost využívá Unie transparentní běžný účet u Raiffeisenbank č. 2769028001/5500 a pokladní hotovost.
 2. O finančních operacích je veden peněžní deník. Tento deník a bankovní výpisy se pravidelně zveřejňují na interních webových stránkách Unie. Přípustné je i zveřejnění hospodaření Unie na veřejném webu.
 3. Operativní právo disponovat finančními prostředky Unie má tajemník Unie. Výdaj převyšující 5 000 Kč schvaluje představenstvo. Unie není plátcem DPH.

II. Členské příspěvky

 1. Řádní členové
  Členský příspěvek se stanovuje na 2000 Kč za kalendářní rok.
 2. Přidružení členové
  Pro přidružené členy se příspěvek stanovuje na 300 Kč za kalendářní rok. Pro organizace a partnery je však možno stanovit výši příspěvku i dohodou, kterou sjedná s organizací Představenstvo.
 3. Studenti platí roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.
 4. Čestní členové členské příspěvky neplatí.
 5. Členské příspěvky se platí na základě elektronicky zaslané výzvy k platbě dle splatnosti, po úhradě členských příspěvků je elektronicky zaslána faktura – daňový doklad.
 6. Nově přihlášení členové platí poměrnou část ročního příspěvku podle počtu kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém se přihlásili.
 7. V případě zániku členství (§237 NOZ) se členský příspěvek za probíhající kalendářní rok nevrací.

 Zobrazit KLASICKOU verzi