Jak připravit cenovou nabídku a jak férově účtovat grafické práce

Publikoval dne 13. 9. 2012, 16:24 v kategorii Návody, Zakázka a její náležitosti

Grafický design je služba na míru, zohledňující individuální potřeby zadavatele. Není to standardizovaný výrobek, který u jednoho prodejce pořídíte levněji a u jiného dráž. Na trhu dnes existují obrovské rozdíly mezi cenami (a kvalitou) služeb jednotlivých dodavatelů, takže vybrat si může opravdu každý — podle svých požadavků a možností. Struktura cen má mnohem pestřejší skladbu, než může obsáhnout prostá hodinová sazba. Klient platí nejen za práci vyjádřenou časem a fixní hodinovou taxou, ale výsledná cena odráží i veškeré související náklady na vybavení a také „přidané“ hodnoty, jako je vzdělání, míra specializace, zkušenost nebo vaše renomé.

Jak připravit podklady pro grafické studio

Publikoval dne v kategorii Návody, Zakázka a její náležitosti

Zdá se vám, že materiály, které jste připravili pro grafické studio, vypadají výborně? Možná, ale zatím jen na monitoru vašeho počítače. Většinu grafických úprav, které provedete ve Wordu (případně v jiném textovém editoru), v Excelu nebo v PowerPointu, se musí při převodu do lámacího programu zrušit – což znamená, že vámi vynaložené úsilí o zlepšení vzhledu dokumentu je pouze ztrátou času. A to času nejen vašeho, ale také času grafikova.

Jak si vybrat grafické studio

Publikoval dne 11. 2. 2009, 21:09 v kategorii Návody, Výběrová řízení (návody)

Recept na výběr správného studia či designéra, kterému dáte důvěru a svěříte peníze, není úplně jednoduchý. Grafický design je odborná práce a vyžaduje zkušené odborníky. Protože však spadá do vizuální tvorby, uplatňuje se při jeho hodnocení také subjektivní vkus lidí, kteří s ním přicházejí do styku. Přesto nezoufejte — stačí dodržet několik základních pravidel, abyste eliminovali možné problémy a byli s prací „svého“ studia spokojeni. Ze spokojené spolupráce totiž mnohdy vznikne dlouhodobý a oboustranně prospěšný obchodní vztah.

Jak vypisovat výběrová řízení a veřejné soutěže

Publikoval dne 10. 12. 2008, 21:08 v kategorii Návody, Výběrová řízení (návody)

Vyhlašovatel se rozhoduje pro vypsání výběrového řízení či veřejné soutěže na základě potřeby vytvoření logotypu, značky, obalu, kampaně apod. Jeho motivací je získat kvalitní a originální dílo, které bude reprezentovat jeho firmu, produkt či vizi jeho podnikání. Za touto motivací by ale měla stát také důkladná znalost vlastních potřeb a finančních možností i respekt k práci oslovených soutěžících a k odborné erudici členů poroty.

Jak připravit časový harmonogram

Publikoval dne 21. 11. 2008, 21:02 v kategorii Návody, Zakázka a její náležitosti

Možná to bude znít jako samozřejmost, ale řadě problémů při práci na zakázce se dá předejít, když se již na začátku domluvíme s klientem na několika základních věcech. Jednou z nich je časový harmonogram. Schválením a dodržováním časového harmonogramu se zbavíte šibeničních termínů, které nepříznivě ovlivňují jak kvalitu práce studia, tak vztah mezi klientem a grafikem.Zobrazit KLASICKOU verzi