MARTIN T. PECINA

Knižní grafik a typograf. Od roku 2004 publikuje na internetu, od roku 2006 v odborném tisku, především v revue Typo, čtyři roky psal do literárního měsíčníku Host. Autor typografické příručky typomil.com a typografického blogu typomil.com/typofilos. V roce 2011 vydal vlastní odbornou publikaci Knihy a typografie, druhé (rozšířené) vydání je na pultech od prosince 2012. Další informace na book-design.eu.

Jak připravit cenovou nabídku a jak férově účtovat grafické práce

Publikoval dne 13. 9. 2012, 16:24 v kategorii Návody, Zakázka a její náležitosti

Grafický design je služba na míru, zohledňující individuální potřeby zadavatele. Není to standardizovaný výrobek, který u jednoho prodejce pořídíte levněji a u jiného dráž. Na trhu dnes existují obrovské rozdíly mezi cenami (a kvalitou) služeb jednotlivých dodavatelů, takže vybrat si může opravdu každý — podle svých požadavků a možností. Struktura cen má mnohem pestřejší skladbu, než může obsáhnout prostá hodinová sazba. Klient platí nejen za práci vyjádřenou časem a fixní hodinovou taxou, ale výsledná cena odráží i veškeré související náklady na vybavení a také „přidané“ hodnoty, jako je vzdělání, míra specializace, zkušenost nebo vaše renomé.

Proč je grafický design užitečný

Publikoval dne 1. 9. 2012, 9:00 v kategorii Články, Grafický design

Kvalitní grafický design usnadňuje život, šetří peníze i přírodní zdroje, zvyšuje hodnotu značky, kterou propaguje. Pomáhá orientovat se v městském prostoru, zlepšuje mezilidskou komunikaci a činí ji přehlednější, rychlejší a efektivnější.

Corporate identity Brněnských architektonických stezek

Publikoval dne 20. 9. 2010, 19:05 v kategorii Aktuality, Tiskové zprávy

V létě 2010 proběhla soutěž o vizuální styl projektu Brněnské architektonické stezky, pořádaný místním Domem umění. Unie grafického designu se podílela na přípravě zadávací dokumentace soutěže a poskytla svého člena do odborné komise, která na sklonku července vybrala dodavatele grafického řešení. Komise se jednomyslně shodla, že z devíti zaslaných prací vyhověla nejlépe společná práce studií Advancedesign.orgWelcometo.as.Zobrazit KLASICKOU verzi