NABÍDKA ÚČASTI UGD V ODBORNÝCH POROTÁCH

Publikoval dne 20. 9. 2010, 18:40 v kategorii Články, Výběrová řízení

Unie grafického designu nabízí pomoc při hodnocení veřejných soutěží a výběrových řízení. Věříme, že jedině komise složená ze zástupců zadavatele i odborné veřejnosti dokáže věcně, odborně a nezaujatě posoudit kvalitu předložených návrhů a zvolit společně nejlepší řešení.

Pořádáte-li výběrové řízení nebo veřejnou soutěž, součástí vaší hodnoticí komise může být i některý profesionál z řad Unie grafického designu. Odborníka na danou problematiku navrhuje a schvaluje Rada sdružení, která tak garantuje odbornou způsobilost svého kandidáta.

Podmínkou účasti zástupce UGD v porotě jsou jasná a korektní pravidla soutěže, respektující naše doporučení sepsaná v článku Jak vypisovat výběrová řízení a veřejné soutěže. Zjednodušeně řečeno taková pravidla, která poskytují soutěžícím dostatek času na vypracování návrhů a stanovují odpovídající odměnu pro vítěze i skicovné pro všechny účastníky, kteří dodrží podmínky soutěže.

Služba je zpoplatněná sazbou od 1000 Kč/h plus cestovné. Konečná cena se sjednává individuálně, neziskovým sdružením po dohodě poskytujeme slevu. Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info(a)unie-grafickeho-designu.cz

Od vzniku sdružení v roce 2007 naší pomoci využila řada subjektů a zasedli jsme v několika komisích, např.:

  • Porota kategorie Design prestižní soutěže o nejkreativnější českou reklamu Louskáček 2007 a 2009 (Art Directors Club České republiky)
  • Hodnoticí komise soutěže o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky (Dům umění města Brna). Více informací naleznete v Aktualitách, související článek vyšel na blogu grafického časopisu Font.
  • Komise výběrového řízení za účelem vytvoření loga a obalu produktu pro firmu Agra Group.
  • Komise výběrového řízení nové značky a vizuálního stylu Českého statistického úřadu v roce 2011.
  • Účast v přípravném výboru soutěže na turistickou identitu České republiky pro Czech Tourism v roce 2012.

Přílohy

Šablona pro vypsání veřejné soutěže.RTF
Šablona pro vypsání výběrového řízení.RTF

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi