CORPORATE IDENTITY BRNĚNSKÝCH ARCHITEKTONICKÝCH STEZEK

Publikoval dne 20. 9. 2010, 19:05 v kategorii Aktuality, Tiskové zprávy

V létě 2010 proběhla soutěž o vizuální styl projektu Brněnské architektonické stezky, pořádaný místním Domem umění. Unie grafického designu se podílela na přípravě zadávací dokumentace soutěže a poskytla svého člena do odborné komise, která na sklonku července vybrala dodavatele grafického řešení. Komise se jednomyslně shodla, že z devíti zaslaných prací vyhověla nejlépe společná práce studií Advancedesign.orgWelcometo.as.

V rámci projektu vznikne variabilní síť tras spojující jednotlivé objekty a mapující stavební produkci architektů či jednotlivých městských částí. Stezky budou přístupné díky mapám v tištěné i elektronické formě a značení jednotlivých domů. Na internetových stránkách pak zájemci najdou podrobné informace ke stavbám, jejich fotografie a životopisy architektů formou textů a MP3 nahrávek ke stažení. Jednotlivé stezky budou detailně představeny i prostřednictvím tištěné publikace. S mapou či průvodcem v ruce nebo se sluchátky na uších tak bude moci kdokoliv objevovat tento dosud nepříliš viditelný potenciál města Brna.

Článek o soutěži vyšel také na blogu grafického časopisu Font.

Služba veřejosti: účast UGD v odborných porotách

Unie grafického designu nabízí veřejnosti pomoc při hodnocení veřejných soutěží a výběrových řízení. Podmínkou účasti zástupce UGD v porotě jsou jasná a korektní pravidla soutěže, respektující naše doporučení sepsaná v článku Jak vypisovat výběrová řízení a veřejné soutěže. Tedy pravidla, která poskytují soutěžícím dostatek času na vypracování návrhů a stanovují odpovídající odměnu pro vítěze i skicovné pro všechny účastníky, kteří dodrží podmínky soutěže. Více informací v samostatném článku.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi