JIří TOMAN

Jak vypisovat výběrová řízení a veřejné soutěže

Publikoval dne 10. 12. 2008, 21:08 v kategorii Návody, Výběrová řízení (návody)

Vyhlašovatel se rozhoduje pro vypsání výběrového řízení či veřejné soutěže na základě potřeby vytvoření logotypu, značky, obalu, kampaně apod. Jeho motivací je získat kvalitní a originální dílo, které bude reprezentovat jeho firmu, produkt či vizi jeho podnikání. Za touto motivací by ale měla stát také důkladná znalost vlastních potřeb a finančních možností i respekt k práci oslovených soutěžících a k odborné erudici členů poroty.Zobrazit KLASICKOU verzi