CO NABÍZÍ UNIE VEŘEJNOSTI?

Publikoval dne 2. 8. 2007, 13:06 v kategorii Články, Unie a veřejnost

Jedním z cílů Unie je zlepšit povědomí o grafickém designu pomocí přednášek a článků na webu i v periodickém tisku. Chceme informovat o tom, co přesně tento pojem v dnešní době představuje, jak poměřovat kvalitu služeb v oboru a jak konkrétně může být kvalitní grafický design prospěšný jednotlivcům, firmám i celé společnosti.

Různé formy grafického designu nás obklopují doslova na každém kroku, jsme s nimi denně v kontaktu prostřednictvím časopisů, knih, firemních značek, plakátů, orientačních systémů i řady dalších projevů, které jedinečným způsobem spoluutvářejí naše okolí. Smyslem Unie je být pomocníkem: chceme jasně formulovat základní pravidla zadávání zakázek, pravidla spolupráce s grafickými studii a také nároky, jež by měl klient na odvedenou práci mít. Spolu s rostoucí kvalitou užité grafiky okolo nás, o kterou bychom se rádi zasadili především, chceme postupně kultivovat prostředí, v němž žijeme. Mimo hlavní vize Unie existují i aktivity, které postupně naplňujeme už od počátku naší činnosti v roce 2007:

Veřejnosti poskytujeme:

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi