„ZOO CHYBU NEUDĚLALA“ (REAKCE PETRA FEJKA)

Publikoval dne 25. 1. 2008, 17:02 v kategorii Aktuality

Petr Fejk, ředitel Zoo Praha: „Dovolte mi zareagovat na články a prohlášení, která se v poslední době objevují na fyzických i internetových stránkách časopisu Font a která negativně komentují zrušenou veřejnou soutěž o návrh nového loga Zoo Praha.

Jejich autorem je většinou pan Ondřej Kafka, člen redakční rady časopisu a mluvčí nedávno založené Unie grafického designu. Obsahově jeho texty čerpají jednak ze stížností účastníků soutěže na fakt jejího zrušení, jednak z cca dvouhodinového rozhovoru, který jsem panu Kafkovi v této věci osobně poskytl. Protože však to, jak rozhovor interpretuje, nekoresponduje s tím, co jsem říkal, pokusím se postup zahrady vysvětlit sám.

Předně nechápu, v čem je postup Zoo Praha při hledání nového loga nešťastný nebo nedůvěryhodný. Vyhlásili jsme veřejnou, zcela otevřenou soutěž o návrh, do které se mohl přihlásit každý. Zároveň jsme postupovali podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, aby byly peníze na odměny a samotnou vítěznou zakázku použity naprosto transparentně. Pro zajištění profesionálního a bezchybného průběhu soutěže jsme si najali odborné organizátory a k posuzování návrhů pozvali do poroty odborníky na firemní komunikaci, výtvarníka a zástupce pražského Magistrátu a Zoo Praha. Já jsem se celého procesu nezúčastnil až do okamžiku komunikace s porotou nad jejími závěry.
Na mě čekalo jen konečné rozhodnutí vybrat-nevybrat, zrušit-nezrušit. Porota se shodla na závěru, že soutěž nepřinesla žádný výrazný tvůrčí počin, který by zahradě doporučila jako nové logo. Ze stejného důvodu se shodla i na nestanovení pořadí. Na základě toho jsem soutěž zrušil.

Podobných soutěží organizujeme v zoo každý rok několik – na stavební zakázky, na dodávky služeb, na návrhy. Včetně soutěží zrušených. Nikdy jsem se však nesetkal s tak přecitlivělou reakcí. Tato reakce možná některé profesní kolegy vzájemně sbližuje, vůči zoo však není fér.

Zatímco my v zoo jsme před vyhlášením soutěže leželi v Zákoně o zadávání veřejných zakázek několik dní, nikdo z kritiků, včetně pana Kafky, ho vůbec nebere v úvahu. Nelze nám vytýkat chyby z profesního nebo lidského hlediska, když nám náš postup od a do z ukládá Zákon. Ten umožňuje 1) stanovit pořadí a odměnit první tři nabídky, 2) poté s vítězem (popř. nejvýše umístěným) uzavřít smlouvu na logo za nabízený honorář. Když si však v soutěži logo nevyberete, Zákon vám neumožňuje vyplácet účastnické odměny. Soutěž musíte zrušit. Pokud ovšem nechcete vyplácet kvůli odměnám i honorář za logo, které nepoužijete. V takové situaci můžeme diskutovat o kvalitě Zákona, nikoli však o kvalitě postupu zoo.

I kdyby však byl příslušný Zákon dotaženější, právo ke kritice by účastníkům soutěže nedával. Zoo si v podmínkách soutěže vyhradila právo na její zrušení a na tyto podmínky každý z účastníků dobrovolně přistoupil. Považovat zrušení soutěže za hazard s důvěrou účastníků nebo za důvod ke kolektivnímu profesnímu protestu má blíže k vydírání než k objektivitě.

Texty pana Kafky navíc vyvolávají dojem, že bylo na soutěži od začátku všechno špatně – zadání, porota, důvody k jejímu zrušení, a dokonce arogance ředitele, který chce o všem sám rozhodovat. A nabízejí nejen zoo, ale i ostatním diletantům v čele státních a městských institucí profesionální pomoc Unie grafického designu, jíž je mluvčím. Po dvou hodinách trpělivé komunikace s panem Kafkou se však obávám, že této pomoci nevyužiji. Je totiž vedena přesvědčením, že loga firem by vlastně měli zadávat, vytvářet, posuzovat a nakonec o nich i rozhodnout grafici. A to si jednoduše nemyslím.

Nesdílím názor pana Kafky, že v logu požadovaný motiv koně Převalského byl chybou zadání soutěže. A to jen proto, že se jiná zvířata výtvarníkům lépe kreslí. Nesdílím ani kritiku složení poroty. Dominantní zastoupení odborníků na firemní komunikaci je větší zárukou dobré volby loga, než obnášejí samotní výtvarníci. Neboť logo musí mít nejen výtvarný, ale především komunikační a marketingový potenciál. Zcela nepochopeno pak zůstalo mé zdůvodnění, proč si vlastně zoo žádný z návrhů nevybrala. Oficiální důvod uvedený v naší tiskové zprávě, že „žádný z předložených návrhů nesplnil požadavky a nároky zadavatele“, pan Kafka nepřijal s tím, že většina návrhů vše, co podmínky soutěže požadovaly, přece obsahovala. My však soutěží o návrh loga hledali víc než jen splnění podmínek. Hledali jsme výrazný tvůrčí počin, dílo s originálními, nadčasovými, výjimečnými parametry. V proběhlé soutěži jsme to porota ani já nenašli a nerozumím snaze některých účastníků nebo Unie grafického designu přesvědčit nás o opaku. Mám dokonce za to, že nám jdou naše vysoké ambice a nároky ke cti. Není důvod vidět v nich neúctu k tvůrcům nebo dokonce k profesi jako takové. A stejně tak není důvod vidět chybu nebo aroganci v tom, když ředitel při tom plní úlohu ředitele. Odpovědnost za řízení podniku ze mě totiž v tomto ani v jiném případě žádná komise, porota či profesní sdružení nesejme.

K celé „kauze“ mám ještě jednu osobní poznámku. Málokterá instituce, natož v neziskovém sektoru, dala v posledních letech najevo takový respekt ke kvalitní grafické práci, jako právě Zoo Praha. Výsledkem toho nakonec je, že sami výtvarníci začali zahradu peskovat, co má a co nemá správně dělat. A Unie grafického designu, tedy sdružení veskrze tvůrčích lidí, dokonce paradoxně dojde k závěru, že bez sjednocujících manuálů, profesních komisí a mnohastránkových návodů nelze pro firmu najít kvalitní vizuální styl. Úspěch pražské zoo posledních 10 let však svědčí o opaku. A byl zřejmě o to výraznější, oč víc se odlišoval od zaběhnutých postupů a klišé. Byl totiž úspěchem živé lidské kreativity a té já věřím rozhodně víc než sebeobsáhlejším manuálům. Myslím, že okruh výtvarníků kolem Unie a pana Kafky dělá svému oboru a kolegům spíše medvědí službu. Tím spíš budou-li se snažit i ostatním podnikům ochotným spolupracovat s designéry vnutit roli nesvéprávných diletantů, kteří bez asistence té či oné zájmové profesní skupiny vlastně vůbec nevědí, co chtějí.

Na úplný závěr chci všechny účastníky soutěže ubezpečit, že si jejich účasti v soutěži vážím a že si práce na návrzích podle mě zasloužila stanovení pořadí a udělení odměn pro první tři umístěné. A budou-li jejich profesní sdružení napříště orientovat svůj zájem na změnu příslušné legislativy, jež mě při organizaci soutěže svazovala, z duše rád tuto iniciativu podpořím.“

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře (29)

1. graves09, 29. 1. 2008, 11:35

go fejk go

2. Honza, 30. 1. 2008, 11:31

Naprosty souhlas s panem Fejkem.

3. goodbase, 30. 1. 2008, 11:38

ano ..fejk do zoo..myslim ze ted je jasne kdo je profesional….amen

4. Ondřej Kafka, 1. 2. 2008, 14:43

Pan ředitel bohužel nabídku Unie ke spolupráci odmítl (jasné zadání, komise odborníků na logo a vizuální styl…).
Podle něj je vše v pořádku – v komisi byli odborníci (na grafiku?), a jen ta tzv. Unie grafického designu (cituji MF DNES) „paradoxně požaduje nějaké mnohastránkové návody“ (tím myslí systém kodifikovaný v grafickém manuálu, který je standardním nástrojem u všech firem).
Více pan ředitel nadále věří „živé lidské kreativitě“. (Co když ale dotyčný živý kreativec zemře či odejde? Nejsou pak schopni bez něj udělat ani šipku na toalety…).
Ještě se pan ředitel diví tomu, že jsme soutěž označili za nešťastnou.
140 lidí na tom zdarma pracovalo mnoho hodin, odměnu nikdo nedostal, ani poděkování, byli z toho naštvaní, navíc je pak označili za druhou ligu a jejich návrhy za „zpitvořená zvířata bez půvabu“ (MF DNES 24. ledna, ředitel AKA pan Janoušek). Přitom samo zadání soutěže, omezující návrhy na koně Převalského, bylo pak i panem Fejkem zpochybněno…
Vyplácet odměny za návrhy, které nepoužijí, je podle pana Fejka plýtvání. Nemělo ale původně být v soutěži oceněno i druhé a třetí místo – ty také chtěli použít?
Ale vše je prý podle Zákona. Takže v pohodě?
Prostě tomu nerozumím a asi už to nadále nemá cenu komentovat. Nakonec se to bohužel v diskuzích zvrtlo do nevybíravých útoků na mne nebo pana Fejka. A to jsme nechtěli.
Jediné pozitivum tak je, že se o této problematice píše a mluví. A to Unie chtěla – ukázat na problémy se zadáváním soutěží na loga státní správou.
Budu teď jen velmi zvědavý na další postup pana ředitele Fejka.
A pražské Zoo přeji hodně úspěchů, rád tam budu s dětmi i nadále chodit…

Více k tématu a ukázky prací naleznete na http://www.font.cz nebo http://www.designportal.cz

5. chmx, 3. 2. 2008, 21:17

Soutěže jsem se zúčastnil, nedavno poštou přišel dopis od ředitrele ZOO se dvěma volnými vstupenkami. To se ale mělo stát trochu dříve, nikoli po „bouřlivé“ reakci grafiků.

Jeden z posuzovatelů, ředitel asociace komunikačních agentur Jiří Janoušek se o všech návrzích vyjádřil jako o zpitvořeninách, čímž zřetelně prokázal svoji odbornost a komunikační úroveň. To spolu se strohým dopisem, který oznamoval zrušení soutěže bylo podle mne příčinou „grafické“nevole.

V každém případě vymyslet nové logo chce nápad seslaný shůry, vnuknutí, ba přímo osvícení a nelze jej vypotit během pár týdnů. Po tomto nápadu ale následuje práce a vybrušování seslaného až do konečné podoby. A dělat nové logo po panu Cihlářovi je už teprve těžké.

6. Jimmy, 7. 2. 2008, 17:11

Myslim, ze pan reditel nepochopil ze reakce nebyla na to ze je to nezakonne, ale ze slo o moralni zasady…

7. Jan Tippman, 7. 2. 2008, 17:50

Bohužel také pan ředitel Fejk nepochopil, že mu chce UGD zdarma pomoct. Možná je to v dnešní, konzumně založené společnosti, opravdu těžko pochopitelné…

8. vanilka81, 7. 2. 2008, 18:11

Já souhlasím s panem Fejkem. Reakce „grafiků“ mi připadá velmi přehnaná a připomíná mi chování malého sebestředného fracka. Je pravda, že jsem se taky setkala s neuznáním grafické profese jako celku, ale každý vás nebude vždycky jen zbožňovat a vynášet do nebes. A od dospělého člověka se očekává, že dokáže vyslechnout i slova (i když třeba nemorální či neprávem) těchto neznalých. A buďto může dotyčnému věc vysvětlit nebo ho ignorovat. Ale neprosazovat si za každou cenu to své jako ten malý fracek.

9. Michal, 7. 2. 2008, 23:21

Celé poselství Vaší unie mi připadá spíše jako sektářství – vybírání peněž a vymývání mozků svým členům. Zaplať pán Bůh, že na světě jsou normální grafici, kteří vyznávají běžné principy tržního hospodářství a nežijí v socialistických představách typu všichni budeme bohatí.

Bohatí budou jen ti schopní a levní a ty nepotřebují k životu tak ubohou organizaci jakou je vaše unie.

10. Martin Pecina, 8. 2. 2008, 01:19

Mrzí mě, že si — soudě dle publikovaných komentářů — sami grafici neuvědomují cenu své práce a úsilí. Nikdo zde nezpochybňuje princip veřejné soutěže. Účast v ní je dobrovolná a účastník souhlasí se stanovenými podmínkami. Hlavní výtka směřuje k zadavateli, který nenajde dostatek dobré vůle k tomu, aby ocenil aspoň práci těch zúčastněných, kteří prokázali nejvyšší míru tvůrčího myšlení a jejich práce čněla nad ostatní. Přestože jsem zmíněných sto a více návrhů neviděl, věřím, že několik takových určitě bylo. Povšimněte si prosím, že Unie vystupuje za všech okolností slušně, nabízí nezištně pomoc a radu lidí, kteří se v oboru léta pohybují. Nejen mezi zakládajícími členy najdete pěknou řádku osobností, které pro obor už mnohé udělaly. A věřte, že veškerá činnost Unie, jakkoliv elitářsky na vás sdružení může působit, je nezisková, dobrovolná a silně demokraticky orientovaná. Možná že až budete časem i vy těžit z toho, že na grafický design společnost pohlíží jako na odbornou a náročnou disciplínu, které se většina profesionálů věnuje více než jednu línou osmihodinovou směnu denně, oceníte naše snažení. A možná že ne, to je vaše nezadatelné právo. Do té doby doporučuji buď se naučit věcně a slušně argumentovat, nebo své urážky ventilovat na jiném, vhodnějším místě.

11. (x, 10. 2. 2008, 10:42

Jan Tippman: No to tedy je ,), proč jste mu to doslovně nenapsali?

12. Jan Tippman, 10. 2. 2008, 14:50

Bylo to tam. Cituji: „Unie grafického designu proto nabízí nejen panu řediteli Fejkovi, jehož práce pro pražskou zoo si velmi vážíme, pomocnou ruku ke spolupráci.“

13. (x, 10. 2. 2008, 16:49

Jan Tippman: Inu, to je jiná. Nicméně je možné, že pana Fejka nenapadlo domyslet si slovo ‚bezplatnou‘ (pokud o tom nevěděl) nebo se bál/nechtěl riskovat další zklamání z výsledku (potažmo následné dohadování, útoky atd. atd.).

Ale každopádně měl vyplatit skicovné těm v užším kole, o tom žádná. Nezávisle na výsledcích, o kvalitě zveřejněných log na designportal.cz by se dalo samozřejmě debatovat, výběr loga je ale proces NAPROSTO subjektivní, pokud se vítěz filtruje nakonec přes jednoho člověka. A když se soutěž (která už defacto proběhla) zruší, je třeba respektovat určitá pravidla, skicovné, to je prostě slušnost pro těch pár, co se snažili a není to úplná ******.

Jinak z toho, co jsem viděl mi přijde všechno podprůměrné (vyjma návrhu gravese09 [hej, proč to nehodíš na dp.cz?])

14. Jakub Procházka, 12. 2. 2008, 01:59

Dobrý den,

grafickému designu se věnuji již nějakou dobu a tak jsem se na konec rozhodl, že též přileji vodu do mlýna. Částečně s panem ředitelem souhlasím, holt zákon je zákon. Ovšem ohledně vyjadřování se o lidech, kteří se přihlásili do soutěže jako druhé kategorii je při nejmenším nespravedlivé. Obsazení poroty je též podle mě směšné, a pohrdaní grafickým manualem rovněž.

Jak již zde bylo řečeno tvorba loga je velmi složitá zvláště v dnešní době. A ještě když je limitováno určitým prvkem jako je kůn Převalského, musím říct, že je to oříšek více než těžký k rozlousknutí. Kdyby raději ZOO Praha vyřešila své spory s panem Cihlářem a neměnila logo ZOO. Pokud vím tak toto logo je velmi povedené, zaběhnuté a není zde tak dlouho aby se muselo měnit. Ono kdyby v porotě opravdu seděl někdo kdo té komunikaci rozumí, možná by Vás pane řediteli upozornil na to, že měnit logo může být matoucí a nežádoucí, pokud k tomu není větší důvod.

Co se týče poroty výtvarník = je malíř, umělec. Kdežto grafik tvořící CID = je nejen umělec, ale také člověk, který má přehled ví co lidi zaujme a tedy nepotřebuje dalšího „odborníka na komunikaci“, myslím si, že člověk, který rozumí komunikaci automaticky nemusí rozumět logu. Navíc pohled na logo je velmi subjektivní.

Doufám, že jsem nikoho neurazil.

15. jirka, 24. 2. 2008, 17:28

Ahoj, bude jeste nejaka oficialni reakce Unie? Myslim, ze by si to situace zaslouzila a snad i nejdulezitejsi benefit unie (prestiz) by nemel utrpet ranu hned v prvni kauze.

j.

16. Michal Wein, 26. 2. 2008, 16:09

Opakuji již poněkolikáté: Prezentace všech návrhů v prostorách Zoo Praha nebo na webu Zoo Praha (technicky bezproblémově zrealizovatelné, všicni učastníci museli poslat i elektronickou podobu svého návrhu) by byla ukázkou vstřícnosti a otevřenosti. P. Fejk tak mohl pomoci nejen vlastní zoologické zahradě ale i „sebestředné“ designérské komunitě. Pozvedl by tak i k lepší kultuře veřejných soutěží obecně. Ještě stále by se našlo dost zájemců o shlédnutí clé kolekce návrhů. Ukázalo by se také, kudy cesta nevede.

17. jirka, 27. 2. 2008, 16:20

Me jde o medializaci kodexu a obecnych pravidel jako je potreba logomanualu – oboji je obecne spravne a vede k dlouhodobe lepsim vysledkum. Pokud v tak velke kauze „nema unie pravdu“, tak kdy ji bude mit?

j.

18. Milan Sládek, 28. 2. 2008, 15:15

Velká většina designérů se výběrového řízení zúčastnila ne pro hmotné statky, ale ze zájmu o ZOO. Rozčarování nevzniklo proto, že výběrové řízení bylo zrušeno, ale proto, že ZOO dala najevo, že je jí tento zájem úplně fuk. Poděkování a volné vstupenky přišly až po kritických reakcích designérů. Nejhorší ale na tom vidím to, že se v tomto státě někdo někoho zastane a ti, kterým má býti pomoženo na zastánce ještě plivou.

19. TO.08, 5. 3. 2008, 12:36

Zdá se nad slunce jasnější, že LOGO ZOO PRAHA je nepřekonatelné.

Zústante u něj jako COCA COLA!

20. Jan Tippman, 5. 3. 2008, 14:11

To by bylo samozřejmě ideální řešení. Jenže to by se pánové Fejk a Cihlář nesměli rozejít ve zlém.

21. (x, 6. 3. 2008, 12:07

takže otázka zní: jak tyto pány udobřit..

22. Honza Koráb, 7. 3. 2008, 12:12

Jedním z nedorozumění v celé tahanici je, dle mého názoru také to, že se neustále mluví o logu ZOO. Samotné logo ZOO od pana Cihláře však až tak skvostné není. To, co z něj právem udělalo fenomén, je ucelená koncepce prezentace ZOO, celý vizuální styl, který podle mě samotné logo řádově převyšuje. Je to asi i tím, že síla práce pana Cihláře není v tvorbě značek, ale spíše v ilustraci a volné grafice technikou linorytu. Pokud si na DesignPortálu prohlédnete zveřejněná loga a podaří-li se vám oprostit se při posuzování od „obrazů“, které na původní logo navazovaly, je jich tam dost povedenějších. Srovnatelně rozvinutý a roky postupně budovaný styl, jaký má ZOO za sebou, však žádná soutěž nevygeneruje, ten se bude muset teprve postupně vytvářet. Logo je v tomto jen startovní výstřel… Pokud si zadavatelé představovali, že ve veřejné soutěži takovouto koncepci najdou, logicky museli být zklamaní…

23. jan mička, 17. 3. 2008, 23:59

Celá kauza na mě působí jako pokrytecké řešení pana ředitele Fejka zachovat vizuální styl, jaký vytvořil pan Cihlář (požadavek zachovat „koně“) a odůvodnit nulový výběr z přihlášených prací nezvládnutím řemesla. Jak v diskuzi již zaznělo, do soutěže se zajisté přihlásili odborníci na grafický design a přímo na tvorbu logotypů a firemní komunikaci, i doslovní amatéři (viz příspěvky na logo ČT atp.). Reakci unie se nedivím, mám o „odborných organizátorech a porotě“ asi stejné mínění…
Mediální hvězda pan ředitel Fejk má zato, že jeho demagogické dezinterpretace dostatečně poslouží k tomu, aby „veřejnost“ odsoudila nehorázné postoje a ublíženost „grafiků“. Jsem přesvědčen, že jeho nervozita z blížícího se průšvihu stoupá a přeji panu Cihlářovi výdrž až do konce – tedy do vyhraného soudního sporu o identitu autorství i výplatu tantiémů za neoprávněné užití jeho děl. Tak příkladná socialisticky demagogická argumentace o bohulibosti příspívat na příspěvkovou organizaci se vidí málokdy… Je škoda, že např. „vanilka81“ či „michal“, svými mimo mísu příspěvky se předtím nepodívali, co je vlastně unie zač, a je rovněž také škoda, že pan Kafka mluví v následných reakcích už spíše za sebe a ne za Unii.
Řekl bych společně s Honzou Korábem, že výběr loga ze soutěže je jen začátkem komunikace a složité, zdlouhavé cesty obou stran ke kýženému výsledku. Pan Fejk namísto odvahy a vhledu do budoucna dal na svoji „živou lidskou kreativitu“.

24. emanuell, 20. 3. 2008, 18:14

no tak jsem to cele prelouskal zasmal se a potvrdil, ze prechytralost je u lidi typu Kafka, Tippman opravdu protivna a postrada eleganci. Presne z techto duvodu jsem uz asi pred 2 lety zrusil Font, ktery tyto chlapci vydavaji, byl stejny jako oni neustale poucoval delal si patent na rozum a porad dokola psal o stejnych lidech vubec nekomunikoval se ctenarem… To by me zajimalo jak Kafka a spol. komunikují se zakazniky:) Takhle to vypada, ze jim vysvetli , ze nicemu nerozumi nemaji vkus ani styl a to co prinese je to kolem ceho se bude tocit cela zemekoule….no nevim nesleduji jejich prace a v celku me vubec nezajimaji, ale jedno je jiste komunikace neni jejich silna stranka….i kdyz jsou treba dobry designeri,……dobry musi umet naslouchat druhym a byt vlidny jinak se na nej kazdy….

25. Jan Tippman, 21. 3. 2008, 13:42

Pane „emanuell“, Váš komentář o „přechytralosti“ mě opravdu bolí a považuji ho za neadekvátní veřejné urážení. Celý život se snažím ke svým článkům přistupovat poctivě a zodpovědně. Pokud mne chcete za něco kritizovat, buďte prosím konkrétní. Děkuji.

26. Ondřej Kafka, 21. 3. 2008, 19:18

Když jsme se v roce 1990 rozhodli vydávat grafický časopis, a posléze i web, museli jsme počítat i s tím, že nás někdo bude kritizovat a označí třeba za „přechytralé“. To už bohužel, spolu s pochvalami na druhé straně, patří k většině veřejných aktivit. Těch kladných reakcí je naštěstí víc, proto Font vychází již 18. rokem.
Druhou možností, Emanuelli, je být jen anonymním hulvátem a kritikem jakýchkoliv podobných snah (včetně třeba aktuální snahy Unie po pozvednutí našeho oboru).
Až se přestanete skrývat, můžeme si o tom s vámi popovídat – třeba u nás ve studiu nad dobrou kávou…

27. Arnie Dar minulosti, 27. 3. 2008, 11:05

Emanuelli,
jak byste si představoval lepší komunikaci s čtenáři? Měli by snad každé dva měsíce hlasovat o obsahu článků? Je Vám málo nový web Fontu (komentáře, nové články…), různé akce (výstava obálek Fontu v Moravské galerii, worskhopy), vydávané publikace atd.? Jaký jiný časopis v ČR dá šanci mladým nadějným grafikům např. umistěním jejich motivu na obálku?

O soutěži si myslím své, kór po prohlédnutí návrhů na designportálu (i když zde nejsou všechny, tak ty nejlepší nejspíš ano) – nedivím se, že ZOO soutěž zrušila…

K té komunikaci se zákazníkem: Kdyby to bylo jak píšete, tak by těch zakázek asi moc nebylo, nemyslíte? Oni totiž i klienti mají svůj rozum a jsou schopni samostatného uvážení, což vás asi překvapuje.

28. Milan Sládek, 27. 3. 2008, 11:36

Může osoba podepsaná Emanuell zveřejnit svoji webovou adresu, aby se ostatní mohli podívat na to co vyrobil a porovnat jeho portfolio s tím, co dělají ti, které Emanuell napadá.

29. Libor Kokšal, 10. 6. 2008, 11:52

Když tak procházím jednotlivé reakce a shrnu, co o celé věci vím, připadá mi to spíše, že někdo někomu šlápl na paleček. Lidé, co si říkají nebo dokonce jsou grafičtí designéři, myslím, šli do této soutěže s nějakou představou, nějakým cílem, ale také nějakými pravidly. Tak si jen říkám, zda se některým těmto účastníkům soutěže stalo opravdu poprvé, že jejich návrh nebyl vybrán. Grafický návrh přeci realizuje designér především pro zákazníka. Kolik z těch designérů věnovalo opravdu dostatek času tomu, aby zjistili „trochu více“ o tom, co by mělo být opravdovým cílem? Pan ředitel Fejk správně píše, že vítězné logo nemělo jen splňovat psané podmínky zadání. Logo přeci musí hovořit silnější řečí. Jen dobré logo prodává, oslovuje a tepe životem. A to, že si zadavatel prostě nevybere, se přeci stává. Já vím, svádí to k tomu, že si řekneme: Tak on tomu vůbec nerozumí a zamítl můj návrh. Chápu ten pocit nutnosti přesvědčovat o tom, že jsme to udělali dobře. Ale už dávno jsem také pochopil, že práce grafického designéra vůbec není v tom, abychom něco navrhli a přesvědčili o tom, že je to právě to pravé. My musíme přesně pochopit záměr zákazníka a předat mu ten ze svých návrhů, který jej sám o sobě, bez jediného slůvka, přesvědčí o tom, že to je „přesně to, co jsem hledal“.
A to prostě v případě hledaného nového loga ZOO Praha nenastalo. Je mi líto těch, kteří byli jistě poprvé zklamáni a ač nerad, musím jim sdělit, že to zdaleka není naposled. Celá věc se tak nese především v duchu osobních pocitů křivdy a nepochopení, což by se profesionálům stávat nemělo. Úcta k zákazníkovi by měla být na prvním místě a považovat jej za neodborníka zcela není na místě. Každý zákazník je přeci jen tím největším odborníkem na své pocity a dojmy a má svaté právo říci, toto se mi líbí a toto nikoliv. A jen hloupý zadavatel se nechá přesvědčit řekami vět o tom, jak je ten návrh, co jej nezaujal, výjimečný a jediný dobrý. Zabývám se řadu let firemním vizuálním stylem, prezentací a logotypy. Každé mé zakázce, při které má vzniknout nové logo, předchází samotné práci na návrzích dlouhá příprava obsahující mj. několik rozhovorů se zákazníkem. Jen tak zjistím jeho záměr, pocity, cíle, z níchž následně mohu vycházet.
Pan Kafka, kterého si jinak vážím, prostě zřejmě neudržel emoce ve zdravých mezích, nicméně myslím, že celá věc se uklidní a je možné, že právě někdo z členů UGD může někdy přinést svůj „vítězný návrh“ pro pražskou ZOO. Zasloužila by si to ZOO i pan ředitel Fejk, který z ní za léta svého působení, a nutno podotknout přes všechny překážky, udělal opravdový klenot.

Podrobnosti

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi