UNIE VYZÝVÁ PRAŽSKOU ZOO K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU

Publikoval dne 7. 1. 2008, 16:09 v kategorii Aktuality, Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Sdružení profesionálních grafických designérů, Unie grafického designu, s rozpaky hledí na postup pražské zoo při hledání nové korporátní identity. Do soutěže na logo, kterou zoo vyhlásila koncem loňského roku, bylo přihlášeno v dobré víře přes 140 návrhů profesionálních i amatérských grafiků z celé České republiky. Tyto návrhy ale Petr Fejk, ředitel Zoo Praha, označil za „druhou ligu“ a soutěž zrušil bez určení vítězů. Důvodem bylo, že žádný z návrhů údajně nesplnil požadavky zadavatele (resp. nebyl podle zoo lepší ve srovnání s dosavadním originálním a výrazným stylem výtvarníka Michala Cihláře). Nikdo tak nedostal žádnou odměnu. Tento postup považuje Unie za nešťastný. V každém závodě je vyhlášen a odměněn vítěz, i když nepřekoná světový rekord. Unie se obává subjektivního a nesystémového postupu při dalším budování vizuální identity pražské zoologické zahrady.

Zatímco například při výběru vhodného softwarového vybavení dávají ředitelé firem, starostové měst nebo ministerští úředníci na doporučení odborníků na IT, u grafického designu (konkrétně pak u výběru grafické značky — loga) se bohužel v naší zemi rozmáhá postoj, že této problematice rozumí každý.

Takové laické rozhodování je pak ale jen v rovině líbí/nelíbí bez potřebných znalostí této náročné disciplíny (řešení komplexního vizuálního stylu), o které vycházejí odborné knihy a učí se na vysokých školách. Snadno pak může dojít třeba k výběru značky, která je nekvalitní nebo dokonce neoriginální plagiát.Tento stav byl i jedním z důvodů vzniku Unie grafického designu.

Kam podobný diletantismus vede, jsme viděli např. u nedávno zveřejněného loga kandidatury Prahy na Olympijské hry 2016 nebo ruské (namísto české) trikolóry v oficiálním logu senátních a krajských voleb, v logu MS v hokeji 2004, kde byla omylem „zapomenuta“ číslovka 03 atd. Značky společenských a sportovních akcí (MS v lyžování v Liberci), loga měst a městských částí, loga ministerstev nebo jejich projektů (Klasa) jsou pak nezřídka ostudou všech občanů naší země.

Státní úředníci v těchto věcech rozhodují často laicky (nejasné zadání, pro grafiky nedůstojné podmínky výběrového řízení, nekvalifikované a často utajované složení výběrové komise) a tento amatérismus (někdy spíše klientelismus) pak poškozuje širokou veřejnost.

Doporučení Unie je zde jednoznačné — dodržovat transparentní a oboustranně výhodné podmínky výběrového řízení, stanovit vždy profesionální komisi složenou z renomovaných odborníků na tvorbu log a Corporate Designu a její doporučení respektovat.

Unie grafického designu proto nabízí nejen panu řediteli Fejkovi, jehož práce pro pražskou zoo si velmi vážíme, pomocnou ruku ke spolupráci. Bude třeba přesně specifikovat zadání (důvody změny, očekávaný výsledek, zda je opravdu podmínkou zobrazení koně Převalského v logu), připravit transparentní postup výběrového řízení (vícekolová soutěž, jaký bude další postup a rozsah spolupráce s ev. vítězem tendru) a sestavit odbornou komisi, jejíž názor bude následně akceptován.

Přes spory, které má pražská zoo s výtvarníkem Michalem Cihlářem, a nešťastně proběhlou soutěž, jde o významnou kulturní organizaci a členům Unie záleží na její image i v dalších letech.
Unie grafického designu v této souvislosti pracuje na vzorovém postupu výběrového řízení (veřejné soutěže) na značku a vizuální styl, který zveřejní jako doporučení státní správě, samosprávě i soukromým společnostem na svých webových stránkách.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře (13)

1. petr, 10. 1. 2008, 14:13

Je někde prosím k nalezení vyjádření Michala Cihláře k celé kauze?
Zdá se, že se spor ZOO a pana Cihláře stal věcí veřejnou…

Díky

2. Jan Tippman, 10. 1. 2008, 16:49

18. srpna 2007 vyšel v Lidových novinách rozhovor. Sken článku najdete zde:
http://www.unie-grafickeho-designu.cz/wp-content/uploads/2008/01/cihlar-zoo-lidove-noviny-18-08-2007.pdf

3. Jan Tippman, 18. 1. 2008, 13:55

Server iDnes.cz zveřejnil na toto téma zajímavý článek s názvem „Kůň Převalského znesvářil grafiky s pražskou zoo“: http://zpravy.idnes.cz/kun-prevalskeho-znesvaril-grafiky-s-prazskou-zoo-fvy-/domaci.asp?c=A080116_155917_domaci_lpo

4. Michael Kavín, 18. 1. 2008, 14:11

Osobně si dnes myslím že šlo o „pseudo soutěž“, o které měl zadavatel jasno, tedy že ji zruší. Zřejmě šlo o nástroj k tlaku na pana Cihláře.
Mizerné je, že v zadání byl požadavek na vyřešení celého manuálu, tedy spousta práce. Když věděli že to stejně nepoužijí, mohli chtít „jen“ návrh loga bez dalších aplikací. Soutěž neměli slavně troubit do „celého světa“!
Takto mě hluboce, hluboce urazili a pan Fejk klesl v mých očích na úroveň pouťového hochštaplera desáté kategorie. Hanba, fuj! Měl by se stydět a chodit kanálama.

5. kafe, 18. 1. 2008, 14:18

Já jen na okraj – zadání pro logo bylo naprosto nesmyslné – ZOO, Praha, Převalský kůň.
To samo o sobě už nemohlo přinést nic nového, žádný nový nápad a nedivím se, že Fejk nebyl spokojen. Špatný výsledek soutěže je ale především jeho práce. Je mi jen líto toho zbytečně vynaloženého úsilí a času, který museli soutěžící soutěži věnovat, když už dopředu bylo patrné, že zadání je blbě. Byl bych docela zvědav na tu sérii stočtyřiceti téměř identických log, které byly podány do soutěže. A tak si myslím, že by mohl ředitel ZOO každému soutěžícímu poslat alespoň toho volňáska do ZOO s omluvou. Určitě by si to zasloužili.

Pro úplnost – já jsem nesoutěžil.

6. Ondřej Kafka, 18. 1. 2008, 17:46

Něco z toho je k vidění na webu http://www.font.cz

7. Michal Wein, 18. 1. 2008, 22:55

Pár delších a možná nesouvislých úvah:
Kajícně přiznávám, že jsem se – coby nesoudný grafický designér – soutěže zúčastnil. . Přes všechny negativní zkušenosti s veřejnými soutěžemi nejsem z principu podezřívavý člověk, klidně mne nazvěte naivním, já s tím už umím žít… Pro svou nesoudnost jsem měl v tomto případě několikero důvodů: nejsem odvislý jen od příjmu z vyhraných soutěží; loga zoologických zahrad jsou můj koníček; zajímalo mne, co vše lze s motivem udělat; prachy navíc by se mi nakonec vlastně taky šikly; než to porovnám s jinými, tak si myslím, že můj návrh je geniální, že…

Zrušení soutěže až po skončení termínu přihlášek bez dalšího vysvětlení a možnosti vidět desítky variací na dané téma mne tedy rozladilo natolik, že jsem ani nepátral po podrobnostech. Když jsem četl podmínky soutěže, tak mne sice zarazila jejich tvrdost ve srovnání třeba s podmínkami na „turistické“ logo ČR. Např. čistý trestní rejstřík, požadavek na rozkres loga do mm sítě aj., ale považoval jsem to za druh řehtání úřednického šimla. Svůj údiv jsem však ventiloval v článku v posledním loňském čísle Fontu.

Oproti mnohým jsem organizátorovi soutěže potvrdil souhlas s použitím mého návrhu pro propagační účely s naivní představou, že to bude právě výstava návrhů, kde grafici zjistí, kudy se tedy dát tou novou neotřelou cestou. Soutěžící svou účastí souhlasili s prezentací svých návrhů, které museli předložit i v elektronické podobě. Nic nebránilo zahradě, aby zvýšila návštěvnost svou nebo aspoň svých webových stránek uveřejněním všech návrhů. Necelých 150 obrázků mohlo zachránit image poroty i zahrady. Nebo by to bylo něco proti něčemu?

Bohužel, dnes je nabíledni, že jestli si p. ředitel Fejk stěžoval na poškozování dobrého jména zahrady, tak celou soutěží dobrému jménu taky moc neprospěl.

Nemělo by být zapomenuto, že na celé záležitosti se nepodílela jen zahrada zastupovaná p. Fejkem, ale i Evropské centrum pro veřejnou správu s. r. o. coby organizátor soutěže a hlavně porota. Pánové Mikeš, Janoušek, Wagner, Vinš a Schönfeld dluží grafikům vysvětlení svého hodnocení. Níže zmíněné prohlášení je sice podepsáno p. Fejkem, ale ten nebyl členem poroty.

Na webu Zoo Praha ještě v tuto chvíli (18. 1. t. r.) je prohlášení poroty o nesplnění požadavků žádným soutěžícím. Dozvídáme se z něj také to. že proběhlo tříkolové hodnocení. Takže až na určení pořadí soutěž proběhla. To neurčení pořadí je z tohoto pohledu férovosti finta. Postup Zoo, jakkoliv právnicky odůvodnitelný, nepřispívá k pročistění atmosféry veřejných soutěží v Česku. Pan ředitel Fejk se velmi mýlí, když prohlašuje, že grafiky mrzí, že nikdo nebude odměněn. Za normálního běhu věcí jsou odměněni stejně jenom první tři-čtyři, s tím se v takovéto soutěži počítá. Tak jako já, tak většina grafiků pochopitelně chtěla vyhrát, ale ve srovnání s druhými; ostatní pak měli porovnáním svých návrhů s vítěznými uznat, že byli až těmi dalšími za vítězi, kteří to udělali opravdu pěkně. A porota svým odborným posudkem měla vysvětlit PROČ tito ano a tito ne. Ale takhle se neví nic, jen to, že porota konstatovala, že žádný návrh nesplnil požadavky a že p. ředitelovi se návrhy také nelíbily. Co na nich bylo tak zoufale špatné, se při tomto způsobu despektu ke grafikům nedovídáme. Ředitel Fejk jako představitel zoologické zahrady, která má širší kulturní úlohu ve společnosti, promarnil příležitost povznést soutěžení v Čechách na vyšší úroveň.

Páně ředitelovy úvahy o zapojení odborných (výtvarných) škol do hledání vhodného loga na jiném místě patřičně okomentoval A. Najbrt: „Studenti mají studovat a takovou práci, jako je tvorba loga či vizuálního stylu státní instituce, mají dělat profesionálové. Studenti medicíny také neoperují a studenti architektury nestaví domy“.

Ohledně motivu koně v logu jsem se již vyjádřil ve zmíněném článku Fontu. Pro ty, kdo to nečetli: 1/ chov koně pražskou zoo proslavil, 2/ chovné stádo v Praze patří k nejdůležitějším ve světě, 3/ je to už tradiční motiv, 4/ mezi zoologickými je to motiv unikátní, 5/ nikdo neřekl, proč by tam být neměl.

8. Jakub Krčmář, 20. 1. 2008, 23:53

Kůň ne-kůň, po této soutěži bude „Převalák“ v obecném povědomí lidí s pražskou zoo už natolik spojen, že jinou cestou snad už logotyp v budoucnu díky těm ze shora nebude moci. To vše díky tomuto smutnému případu a medializaci. (Která si díky bohu konečně všímá i těchto věcí.).

9. Mikoláš Fabián, 22. 1. 2008, 16:16

Objevil jsem na idnes diskusi a raději svůj příspěvek přepošlu ještě sem a doplním tím svou reakci z grafiky.cz, protože mně stejně jako Vám na ZOO záleží. Jinak bychom se o to ani nezajímali.

spolupráce se ZOO
Ať už byly chyby jakékoliv, ZOO je a bude místo zajimavé uplatnění práce mnoha výtvarníků.
Pochopit problém a řešit ho jednáním je asi jediná cesta, pocit, že je nutná rada a změna, je asi správný. I když neodmítám názory, že pan Fejk může být jiný, než se jeví (objevilo se v diskusích), tak taková je stejně většina lidí, se kterými se musí pracovně jednat, tak co.
Ti „nejchytřejší“ bývají problému vzdáleni nejvíc (a i kdyby nebyli, kdo je bude poslouchat), hlavně by ale neměli nekontrolovaně a veřejně dávat průchod svým pocitům, pokud tím můžou zhoršit vztahy jiným lidem s jejich budoucím zadavatelem. (Proč si myslet, že můj názor bude mít větší váhu než než názory paní Fejkové nebo paní Cihlářové, škoda, že ženský prvek nepřinesl řešení už dávno). A zadavatel není jen pan Fejk, ale celý management. Problém není pan Fejk a špatný tendr, práce je dost a to, co dopadnout má dobře, tak taky dobře dopadne. A i špatná zkušenost se počítá.
Pokud už budou mít rádci sami jasno, určitě najdou cestu, jak prorazit cestu pro svou práci a třeba i pomoct jiným. Škola je to ale nenaučila a nenaučí.

Ještě bych sem rád doplnil svůj názor na výrok pana Najbrta: Studenti i třeba někteří šikovní výtvarníci i amatéři můžou se svou případnou čistou hlavou, talentem a citem zvládnout mnohem víc než kupa rutinních renomovaných profesionálů. (Navíc samořejmě studenti architektury většinou domy staví a i jinak spolupracují s mnoha druhy projektů, noname studenti medicíny můžou v mnoha oblastech dokázat víc, než MUDR. Bigname CSc. za celý život, třeba v Drop inu apod. Takže už tohle je totální blbost). Když někdo podkopává snahu jiného člověka o nalezení jeho vlastní cesty k řešení svými předsudky, znamená to jen to, že sám nemá co nabídnout.
A ještě k té kritické formulaci 2. liga. Za prvé je to výraz, se kterým (stejně jako třeba výroky druhu …my jsme formule 1…) jsem se setkal jen mezi grafiky, takže to možná panu Fejkovi nasadil do hlavy některý z nich (nás). Z jiného úhlu pohledu, řešení pana Cihláře je podle mě v původním kontextu bez chyby, většina lidí se k té úrovni v životě nepřiblíží. I když je na tom teď vrstva špíny z letitých sporů, pořád to případné nové varianty musí překonat, jinak ať jim klidně říkají 2. liga, proč by ne. Problémem nemusí být arogance ZOO, ale dotčená ješitnost, se kterou se beztak nedá uspět.
Nové grafické unii přeju úspěchy, i když já sám problémy vidím spíš jinde, např. v očištění této kasty pracovníků od nálepek největších prasáků, arogantních lidí a tak podobně, které jí dnes naneštéstí práven náleží. Ale s tím stejně musíme začít každý na svém vlastním prahu.

10. david rudolf, 30. 1. 2008, 13:57

Design je spolu s uměním obecně jedním z posledních kartelů a kartelem i zůstane, protože jen v málo oblastech můžete svůj úhel pohledu obhájit formulací : „nevim jestli je to špatně nebo dobře, já to prostě vidím takhle“, ovšem pokud pominu naprostý diletantizmus a ignoraci některých základních pravidel. Možná že jen díky tomu jsem si cestu samouka prošlapal od plakátů na pochybné akce přes tiskárnu až k absolut freelance… Za svobodu se ale platí a v ČR se na design bude ještě dlouho hledět jako na něco, kde někomu platíte za věci, které byste si vlastně mohli udělat sami, kdybyste na to měli dost času… Tak se, páni kolegové, radši uklidněte, protože tady bude vždy někdo, kdo to uvidí jinak a bude si za tím stát stejně jako vy…

11. emanuell, 20. 3. 2008, 19:24

re: rudolf
proc? nechapu takovy nazor…, ja mam klienty a ty takhle vubec neuvazuji a pokud se k nekomu tak chovaji tak je problem na strane dotycneho (clovek musi byt vstricny, ale zaroven musi mit repekt) ono chodit na prezentaci smradlavy umasteny nejlepe v tricku, ktere ma barvu, ze je videt az na Petrin, a v keckach nevzbudi u klienta duveru nemluve o mluve „no to si teda nemyslim…atd” zejmena, kdyz se tvarim jako super designer (je na nem videt myslenkovy pochod: „co to zas chce za kravinu..”),…. ……… nerikam, ze tak vypada kazdy, ale bohuzel mam tuto zkusenost overenou a v duchu si rikam o dotycne osobe tak ty bys nevzbudil respekt ani pred …….. a pak prave klienti pristupuji k urcitym grafikum jak popisuje pan rudolf a ono se rozcilovat, ze nekdo povazuje pana Kafku a dalsich 250 nebo kolik navrhu tam bylo za druhou ligu :) je smesne, kazdy ma svuj nazor a vzdy bude subjektivni ostatne kdo se dobrovolne prizna, ze je 2 liga :) zejmena, kdyz zaklada unie, vydava casopis o grafice…atd.. a nejaky reditel zoo si dovoli rici slovo 2 liga… moudrejsi ustoupi a presvedci, ze je 1. liga, ale ne kecama a nabidkou, ktera je velice smesna TED JSEM TADY A POMUZU VAM!! JSME JEDINY KDO ROZUMI GRAFICKEMU DESIGNU!!! :) to je ztrapnovani :)

12. Milan Sládek, 27. 3. 2008, 11:35

Může osoba podepsaná Emanuell zveřejnit svoji webovou adresu, aby se ostatní mohli podívat na to co vyrobil a porovnat jeho portfolio s tím, co dělají ti, které Emanuell napadá.

13. Pavel Pálka, 3. 4. 2008, 17:30

Chtěl bych zde reagovat na slova pana „emanuella“ a pana Sládka.

Nemyslím, že pánové z UGD formulovali svou nabídku na pomoc ZOO stylem „JSME JEDINY KDO ROZUMI GRAFICKEMU DESIGNU!!!“.

Zároveň nesouhlasím s poměrně rozšířeným názorem, že ten co kritizuje musí mít a ukázat portfolio. Akceptujme, že kritizovat mohou i teoretici. Jestli je však jejich kritika konstruktivní a věcná už je jiná věc.

Podrobnosti

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi