UGD POMOHLA MUZEU MĚSTA PRAHY K NOVÉ IDENTITĚ

Publikoval dne 14. 2. 2020, 11:00 v kategorii Aktuality

Muzeum hlavního města Prahy v závěru loňského roku rozhodlo o výběru dodavatele na novou vizuální identitu, která se promění podle vítězného návrhu MgA. Kláry Horové. Ta vyhrála ve vyzvaném jednokolovém anonymním výběrovém řízení, které bylo vypsáno Muzeem hl. m. Prahy a na jehož organizaci se podílela Unie grafického designu. S novým logem se pojí i zavedení nového zkráceného názvu instituce: Muzeum města Prahy.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vizuální identita pro Muzeum města Prahy“ byla rozeslána 9. října 2019 deseti vybraným studiím, jednalo se o: Dynamo design, Klára Horová, JS Typo, Kolargrafik-studio, Open Idea, Petra Sadilová, Studio Breisky, Studio Designiq, ViaGaudium – Adéla Valha Vorbová, Ondřej Zámiš.

Samotná soutěž byla vypsána jako anonymní jednokolová a uzavřená. Hodnotící komise zasedala 28. listopadu 2019 a zúčastnili se jí zástupci muzea, Magistrátu hlavního města Prahy i odborníci na grafický design (Ondřej Kafka za Unii grafického designu a profesoři ak. mal. Pavel Hrach a ak. mal. Karel Míšek).

Uchazeči, kteří splnili zadání, obdrželi skicovné ve výši 20 000 Kč bez DPH (9 z oslovených 10 studií). Hodnotící komise se shodla na vítězném pořadí – vítěz MgA. Klára Horová, na 2. místě ViaGaudium – MgA. Adéla Valha Vorbová a 3. místo obsadil MgA. Ondřej Zámiš s MgA. Romanem Černohousem.

 

Průběh a výsledek soutěže shrnuje Ondřej Kafka, člen hodnotící komise: „Komise posuzovala řadu různých předložených návrhů řešení, ke každému proběhla diskuze a nakonec se jednomyslně shodla na vítězném návrhu Kláry Horové, který nejlépe splnil zadání. Věřím, že nová identita muzea je nadčasová a kvalitní, s jasnou vazbou na identitu hlavního města Prahy, že bude pozitivně přijata jak zaměstnanci muzea, tak jeho návštěvníky a že se díky ní podaří dosáhnout jednoho z cílů výběrového řízení – sjednocení různých značek muzea pod jednu společnou sdílenou identitu.“

Více o této soutěži, včetně ukázek prací, které se umístily na 2. a 3. místě, najdete v časopisu Font č. 1/2020.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi