JAK BUDE NALOŽENO S ČLENSKÝMI PŘÍSPĚVKY?

Publikoval dne 1. 9. 2012, 9:00 v kategorii Členství, Finance

Aktivita členů UGD slouží k propagaci grafického designu a šíření užitečných informací mezi zadavatele i designéry. Stěžejními výstupy jsou odborné články a hojně navštěvované semináře, které mají nejvýznamnější dopad na veřejnost. Své aktivity postupně rozšiřujeme.

Činnost Unie grafického designu je organizována formou systému, který je interně nazýván jako grantový. Princip spočívá v tom, že každá obecně prospěšná aktivita členů je honorována ze společného účtu. Aktivní člen představí svůj projekt a předloží rozpočet, rada sdružení grant schválí a po realizaci záměru i proplatí. Grantovým systémem jsme financovali například tento web či zpracování vzorových autorsko-právních smluv.

Šíření osvěty

K informování firem a institucí používáme především své webové stránky (aktuality, články, návody), ale plánujeme i přípravu tištěných osvětových a informačních brožur pro grafiky a jejich klienty. Ve spolupráci se spřátelenými oborovými weby (Font, Typo, Design portál aj.) publikujeme texty a rozhovory i prostřednictvím jiných médií.

Semináře

Organizujeme přednášky a semináře pro grafické designéry, kteří tak mají možnost získat jedinečné informace od svých kolegů z České republiky i zahraničí a podělit se s nimi o své zkušenosti a názory. První semináře, zaznamenané ještě formou neprofesionální videonahrávky, jsou zpětně k dispozici všem členům na interním diskuzním webu. Od dvacátého semináře pořizujeme plně profesionální záznam, který je ve FullHD kvalitě veřejně přístupný na YouTube.

Plány do budoucna

Snažíme se iniciovat pravidelná setkávání grafických designérů a typografů ve všech městech, kde má UGD své členy. Zatím probíhají pravidelně po seminářích v Praze, nepravidelně se konalo i několik setkání v Brně. Nemalým cílem do budoucna je i zorganizování soutěže nejlepších prací z různých odvětví oboru grafického designu.

Transparentní hospodaření

Všichni členové mají přístup ke kompletním výpisům z transparentního účtu a k peněžním deníkům za celou dobu existence UGD. Údaje jsou k dispozici na interním členském webu a jsou čtvrtletně aktualizovány. Transparentní účet je veden u Raiffeisenbank pod číslem 2769028001/5500. Nahlížet na poslední položky a zůstatek účtu může kdokoliv, i nečlenové.

Pomozte nám s činností

Ze zůstatku na účtu UGD je vidět, že financí na granty je víc, než stíhají členové UGD realizovat. Přidejte se k nám a pomozte oboru vlastní aktivitou nebo jen formou členského příspěvku, oceníme každou pomoc i smysluplný názor.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi