FILIP BLAžEK

Grafickým designem se živí od roku 1993. Zakladatel studia Designiq. V roce 2000 absolvoval studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Je spoluautorem publikace Praktická typografie (ComputerPress, 2000, 2004), pravidelně přispívá do odborných periodik. Je spoluzakladatelem a členem redakce revue Typo, zabývající se typografií, grafickým designem a vizuální komunikací. Provozuje webový portál Typo.cz věnovaný českému i světovému grafickému designu. Od roku 1999 připravuje pro odbornou veřejnost přednášky na téma písmo a corporate identity. Je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI.

European Design Awards 2014

Publikoval dne 11. 2. 2014, 14:33 v kategorii Aktuality

Unie grafického designu upozorňuje své členy i odbornou veřejnost, že se blíží uzávěrka evropské soutěže grafického designu European Design Awards.

TypeTalks 3 v Brně

Publikoval dne 28. 6. 2013, 16:21 v kategorii Aktuality

Symposium TypeTalks se svým třetím ročníkem vrací zpět domů, do Brna! Můžete očekávat skvělou atmosféru, malou akci, mnoho přátelských kolegů a skvělé přednášející,...

Yaron Shin v Praze a v Ústí nad Labem

Publikoval dne 31. 5. 2013, 13:07 v kategorii Aktuality

Yaron Shin, známý pod pře­zdív­kou Jew­boy, je mul­ti­dis­ci­pli­nární gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor, foto­graf, typo­graf, ani­má­tor a umě­lec, který pra­cuje pře­de­vším pro kli­enty z oblasti hudby,...Zobrazit KLASICKOU verzi