VÁNOČNÍ TIPY: TŘI KNIHY O GRAFICKÉM DESIGNU

Publikoval dne 6. 12. 2015, 20:39 v kategorii Aktuality

Na podzim vyšly tři pozoruhodné knihy věnované grafickému designu a typografii, které určitě osloví nejednoho grafického designéra a typografa.

365typo 2014–2015

365typo: 365 příběhů písma, typografie a grafického designu je kniha, která shrnuje nejdůležitější dění v oboru za uplynulých 365 dní. Obsahuje také eseje zaměřené na budoucí vývoj oboru. A samozřejmě nechybí ani témata domácí: kniha se věnuje  hned několika českým a slovenským událostem (Bienále Brno nebo konferenci By Design), publikacím (Neona) nebo úspěšným projektům (Bestsellers). Do výběru 50 nejlepších písem za rok 2014 se dostalo i šest fontů českých autorů! Kniha vyšla v angličtině a je k objednání na 365typo.etapes.com nebo v obchodech Amazon.

Typograf Oldřich Hlavsa – Jde o to, aby o něco šlo

Publikace poprvé souhrnně představuje obsáhlou grafickou tvorbu autora, jehož dílo tvoří důležitou kapitolu v dějinách českého grafického designu druhé poloviny 20. století. Rozsáhlou monografii otevírají studie Barbory Toman Tylové, Jana Rouse a Ivy Knoblochové, navazující obrazová část uvádí zásadní mezníky Hlavsova průkopnického a umělecky jedinečného díla, které je v relativní úplnosti představeno v bibliografii Hlavsovy knižní a časopisecké tvorby. Publikaci doplňuje výbor z Hlavsových teoretických statí, rozhovorů, ohlasů jeho díla a Hlavsovy korespondence s významnými českými i zahraničními osobnostmi grafického designu 20. století (L. Sutnar, A. Frutiger, H. Zapf). Více o knize najdete na webu oldrichhlavsa.cz, objednat ji je možné v Kosmasu.

Typo9010 – České digitalizované písmo 1990–2010

Publikace Typo 9010 encyklopedicky shromažďuje česká digitální písma. Začíná v roce 1990, v období, kdy fotosazbu a ruční překreslování písem nahradily počítače, a končí v roce 2010, v okamžiku, kdy v republice působí téměř desítka malých písmolijen. Zachycuje nejdůležitější okamžiky v nejstarším písmovém ateliéru na UMPRUM v Praze a shrnuje podstatné oborové události. Publikací prostupují texty českých a zahraničních typografů, které popisují atmosféru doby. Knihu můžete koupit na webu projektu typo9010.cz.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi