66 OTÁZEK, KTERÉ SI MUSÍ POLOŽIT ZADAVATEL I TVŮRCE LOGA

Publikoval dne 28. 8. 2012, 7:00 v kategorii Články, Grafický design

Tento článek přináší soubor otázek, které by si při tvorbě a výběru značky měli položit její tvůrce i zadavatel.

 1. Není podobný symbol již někde používán?
 2. Pokud je používán, používá ho konkurence ve stejném tržním segmentu?
 3. Může něco (zákon, registrace apod.) zabránit tomu, abychom podobný symbol použili i my?
 4. Není příliš komplikované značku rozpoznat?
 5. Nesplývá značka s jinými značkami používanými v daném tržním segmentu?
 6. Není příliš těžké si značku zapamatovat?
 7. Je značka dostatečně výrazná?
 8. Má značka nápad?
 9. Je tento nápad zřejmý a pochopitelný všem?
 10. Potřebujeme, aby byla značka nadčasová?
 11. Nevyskytují se ve značce nějaké nebezpečné módní výstřelky, které budou za pár let působit zastarale?
 12. Je značka dobře čitelná i v malých velikostech?
 13. Nesplývají některé znaky?
 14. Není možné některý znak interpretovat více způsoby?
 15. Nemůže si publikum, které pochází z různých skupin, etnik, zemí apod., vyložit značku zavádějícím způsobem?
 16. Je možné značku převést do podoby, které bude cílová sociální skupina rozumět?
 17. Potřebujeme značku, která umožňuje systematické odvozování?
 18. Jsou značka a její prvky schopny systematické aplikace?
 19. Umožňuje značka užití v kombinaci se sloganem?
 20. Umožňuje značka snadnou a jasnou tvorbu značek odvozených?
 21. Je název snadno vyslovitelný ve všech potřebných jazycích?
 22. Nemá název v některém důležitém jazyce nežádoucí význam?
 23. Může publikum porozumět poselství symbolu užitého ve značce?
 24. Jsou všechny části znaku naráz a stejným způsobem rozpoznatelné?
 25. Může publikum různého věku porozumět symbolu?
 26. Má značka stejný výklad ve všech věkových, regionálních a etnických skupinách?
 27. Je symbol v souladu s poselstvím firmy?
 28. Není použito nevhodného symbolu, který si lidé spojují spíše s jiným odvětvím?
 29. Je případné spojení s jiným odvětvím značce či firmě na škodu?
 30. Vyvolává značka pocit sympatie?
 31. Nemá značka negativní emotivní charakter?
 32. Je značka odolná proti vandalismu (dokreslování něčeho, co změní význam loga)?
 33. Nemůže být ve značce viděno něco, co tam být nemá?
 34. Působí značka výtvarně čistým dojmem?
 35. Je ve výběrové komisi přítomen alespoň jeden odborník, který je schopen kvalitu výtvarné stylizace profesionálně posoudit?
 36. Je jeden člověk dostatečný pro objektivní posouzení daného problému?
 37. Má značka odpovídající míru výtvarné stylizace?
 38. Není značka až banálně jednoduchá?
 39. Není značka vizuálně příliš složitá?
 40. Umožňuje značka užití v různých barvách?
 41. Jsme schopni zaručit, že značku nebudeme nikdy potřebovat použít v černo-bílé variantě?
 42. Požádali jsme v zadání, aby zhotovitel prezentoval i černo-bílou variantu značky?
 43. Není barva, která je ve značce použita, již na trhu obsazena konkurencí?
 44. Nevyvolává zvolená barva nějakou nevhodnou asociaci?
 45. Je značka převeditelná do inverzní podoby?
 46. Budeme definovat barevnou inverzní variantu značky, nebo vystačíme s jednobarevnou inverzní podobou?
 47. Není vzhledem k oboru použito nevhodné písmo?
 48. Je písmo dostatečně kvalitní?
 49. Kdy bylo písmo vytvořeno?
 50. Nenese písmo nějaké skryté odkazy doby, ve které vzniklo?
 51. Je vhodné použít písmo tohoto autora?
 52. Jakou cenu zaplatíme za užití písma?
 53. Není písmo svou stylizací v rozporu s piktogramem?
 54. Je naším záměrem vytvořit atraktivní krátkodobou značku?
 55. Nepůsobí daný efekt příliš kýčovitě?
 56. Budeme schopni značku s tímto efektem vyobrazit všemi technologiemi, které plánujeme použít?
 57. Není možné nalézt i značku, která je atraktivní bez použití módních výstřelků?
 58. Jakou nejmenší velikost značky budeme potřebovat?
 59. Unese značka takovéto zmenšení?
 60. Je kvalita provedení detailů dostatečná?
 61. Bude možné značku zvětšit na libovolnou velikost?
 62. Bude značka zobrazována nějakou neobvyklou technologií?
 63. Bude značka zobrazována na neobvyklých materiálech?
 64. Jsou k dispozici základní definice barev?
 65. Vyžaduje značka definování barev ve speciálních barevných systémech?
 66. Kladou aplikace značky speciální nároky na její zobrazení ve zhoršených světelných podmínkách?

Soupis těchto otázek vznikl při přípravě článku Vlastnosti dobrého loga (obsáhlý článek).

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře (2)

1. Střední umělecká škola v Liberci s. r. o. » Blog Archive » dobré si přečíst…, 4. 10. 2009, 19:49

[…] 66 otázek, které si musí položit zadavatel i tvůrce loga   […]

2. 66 OTÁZEK, KTERÉ SI MUSÍ POLOŽIT ZADAVATEL I TVŮRCE LOGA | MOJE TÉMATA, 8. 3. 2017, 23:09

[…] zdroj: http://unie-grafickeho-designu.cz/66-otazek-ktere-si-musi-polozit-zadavatel-i-tvurce-loga/#.UYjoFivf… […]

Podrobnosti

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi