YARON SHIN V PRAZE A V ÚSTÍ NAD LABEM

Publikoval dne 31. 5. 2013, 13:07 v kategorii Aktuality

Yaron Shin, známý pod pře­zdív­kou Jew­boy, je mul­ti­dis­ci­pli­nární gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor, foto­graf, typo­graf, ani­má­tor a umě­lec, který pra­cuje pře­de­vším pro kli­enty z oblasti hudby,...

Yaron Shin, známý pod pře­zdív­kou Jew­boy, je mul­ti­dis­ci­pli­nární gra­fický desig­nér, ilu­strá­tor, foto­graf, typo­graf, ani­má­tor a umě­lec, který pra­cuje pře­de­vším pro kli­enty z oblasti hudby, výtvar­ného umění, tance a filmu. Yaron Shin žije v Tel Avivu, kde také pra­cuje ve svém stu­diu Jew­boy Corp™.

Yaron Shin přijede do České republiky v rámci přednáškového cyklu de.sign, který představuje českému publiku nejvýraznější grafické designéry ze čtyř zemí, jež na projektu participují. Již třetím rokem tak v Praze a v dalších městech vystupují designéři z Izraele, Německa, Španělska a Nizozemska.

Před­náška Yarona Shina nese název Expe­ri­menty s kli­enty – od gra­fic­kého designu k motion designu a diváci ji mohou vidět 4. června od 10.00 v Pra­gue College (v angličtině) a od 19.00 v Insti­tutu Cervan­tes (s tlumočením do češtiny) v Praze a 5. června od 18.00 v Inku­bá­toru Před­lice v Ústí nad Labem (v angličtině). Vstup na přednášky je zdarma.

Více informací o přednáškách a místech konání najdete na http://www.de-sign.info/yaron-shin-jewboy/.

Cyk­lus před­ná­šek spo­lečně pořá­dají Goethe-InstitutInsti­tuto Cervan­tesVel­vy­sla­nec­tví Nizo­zem­ského krá­lov­ství a Vel­vy­sla­nec­tví Státu Izrael. Kurá­to­rem pro­jektu je český gra­fický desig­nér Filip Bla­žek.

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi