UGD POMOHLA NYMBURKU VYBRAT NOVOU VIZUÁLNÍ KOMUNIKACI

Publikoval dne 7. 1. 2018, 18:17 v kategorii Aktuality

Do nového roku vstoupilo město Nymburk s novou vizuální identitou, která vzešla z vyzvané neanonymní soutěže. Jejím vítězem se stalo grafické studio Colmo.

Doposud město využívalo jako jediný jednotící prvek pouze heraldický znak města, který současným potřebám marketingu již nedostačuje a je vhodné jej používat při důležitých a významných událostech. Stejně jako v jiných městech, i Nymburk přistoupil k zadání vytvoření návrhů koncepce nové vizuální identity, kterou by se mohlo město prezentovat a komunikovat se širokou veřejností.

Nová značka a jednotný vizuální styl města přispěje ke zviditelnění města jako celku. Vizuální identita města by měla zefektivnit, usnadnit a zpřehlednit komunikaci a rozlišit městské organizace a jejich návaznost na město (Technické služby, NKC, Městská policie…).

Důležitost kvalitní a současné vizuální identity, která bude město dobře zastupovat, pomůže nejen zlepšit identifikaci a propagaci města, ale stane se i moderním nástrojem pro prezentaci města v rámci celé České republiky a pomůže návštěvníkům se ve městě orientovat.

Kromě zavedení nového loga v podobě celého jeho názvu „Nymburk“ či pouze ikony „N“ se můžeme těšit na novou podobu městského zpravodaje a dalších informačních tiskovin, brožur a publikací, plakátů, dárkových a reklamních propagačních předmětů nebo vlajek. Na radnici začne být používána nová podoba vizitek, hlavičkových papírů a on-line komunikace. Na základě nové koncepce by měly být navrženy značky a jednotný vizuální styl pro Technické služby a městskou policii, polepy aut, pozvánky, novoroční a jiná přání a styl by se měl projevit i v orientačních systémech městských institucí a města samotného.

K vytvoření značky a vizuální identity města Nymburk bylo osloveno bylo přes deset grafických studií a každé z nich mohlo odevzdat až 3 odlišné návrhy. Soutěže, kterou město vyhlásilo v červenci tohoto roku, se zúčastnilo pět tvůrců s celkem devíti návrhy a všechny byly hodnoceny porotou složenou ze zaměstnanců úřadu, volených zástupců i odborníků z oborové organizace Unie grafického designu (UGD). Hodnotící porotou byl doporučen jako nejlepší jeden z návrhů studia Colmo, což následně potvrdila i rada města. Všem zúčastněným patří velký dík za originální invenci a poctivou práci.

Vytvořením vítězného loga a vizuálního stylu bylo na základně výsledků soutěže pověřeno pražské grafické studio Colmo, které má za sebou úspěšné realizace. Nyní se již dokončuje samotný grafický manuál, který se stane vodítkem, jak efektivně používat novou vizuální identitu města Nymburk. Pracovat s ním budou zejména zaměstnanci úřadu či městských příspěvkových organizací. Ti mají nyní své zastoupení v pracovní skupině, která grafikům v průběhu přípravy manuálu poskytuje potřebnou zpětnou vazbu, aby vše plně fungovalo nejen po stránce estetické, ale i praktické.

„Město naší velikosti by mělo disponovat kvalitním a sjednoceným stylem vizuální komunikace. Přípravě soutěže na jejího zhotovitele byla proto věnována maximální pozornost a využita spolupráce profesionálů v tomto oboru. Při výběru vítěze pak nehrála roli pouze cena, ale především praktická využitelnost, kreativita zpracování a dostatečná originalita. Komunikace města tak získala sebevědomou, sjednocenou a nadčasovou tvář, která dokáže solidně prezentovat město i jeho instituce po mnoho následujících let. Doufáme, že se občanům i široké veřejnosti bude líbit a stane se jednou z věcí, která nás spojuje a na kterou jsme hrdí,“ informoval místostarosta Ing. arch. Jan Ritter – zdroj zde.

Městu s pořádáním soutěže pomáhali (a zasedli i v porotě) za UGD odborníci na firemní identitu Michal Kotyza a Štěpán Holič. Druhý jmenovaný (mj. vítěz soutěží na CI města Příbram nebo Frýdek-Místek) nám poslal krátké vyjádření:

„Vedení města Nymburk se rozhodlo v březnu 2017 vyhlásit soutěž na zpracování návrhu vizuálního stylu města. Unie grafického designu byla přizvána jako odborný partner pro hladký průběh celého výběrového řízení. Během několika schůzek nad jeho obsahem a formou bylo rozhodnuto o uspořádání vyzvané neanonymní soutěže. Na základě referencí bylo v druhé polovině roku osloveno 15 zkušených grafiků či grafických studií, z nichž dvě třetiny se rozhodly účastnit a na konci září předložit své prezentace. Bodovému hodnocení sledovaných kritérií předcházela dvouhodinová diskuse nad jednotlivými návrhy s důrazem na řemeslnou kvalitu a bezproblémové fungování značky v kontextu vizuálního stylu.

Návrh grafického studia Colmo oslovil porotce sympaticky provedeným systémem, který dokáže komunikovat od jedné výrazné litery po komplexní text, doplněný v případě potřeby sérií obecně i lokálně orientovaných piktogramů. Porotci sepsali řadu praktických připomínek adresujících především technické nesrovnalosti v sazbě úředních listin, problematický souběh znaku a loga či poměrové vztahy značky s názvy městských institucí. Studio zapracovalo na odladění finální prezentace a předkládá nyní veřejnosti první kvalitní branding českého města v roce 2018.

Předpokládá se, že navržené řešení přijme kladně nejen odborná veřejnost, ale měl by najít pozitivní odezvu také u místních obyvatel. Těšíme se na první aplikace v médiích a veřejném prostoru!“

A jak se nová vizuální identita Nymburku líbí vám?

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi