KAPITOLY Z DĚJIN DESIGNU

Publikoval dne 28. 2. 2009, 10:13 v kategorii Aktuality

Česká publikace Kapitoly z dějin designu je rozšířenou verzí původně dvoudílné knihy, kterou v letech 1998 a 2000 vydalo Slovenské centrum dizajnu v Bratislavě.

Oproti slovenskému vydání bylo české vydání obohaceno o kalendárium starších historických období, o závěrečnou kapitolu věnovanou designu počátku 21. století a obrazový materiál. Vypuštěny byly stati zabývající se designem slovenským, naopak přibyly ty, které jsou spjaty s českými zeměmi. V poválečných dějinách je více pozornosti směřováno k mezinárodně akceptovanému okruhu Kovářovy školy, jinak je situace domácího designu pouze zevrubně komentována v širších souvislostech vývoje v zemích tzv. reálného socialismu a v kontextu proměn souvisejících s rozkladem tohoto systému. (z nakladatelské anotace)

Líbí se Vám tento článek? Doporučte jej ostatním.

Komentáře

Vložit komentář


Zobrazit KLASICKOU verzi